W odpowiedzi na potrzebę zwiększonej kontroli nad przewozem niektórych rodzajów odpadów, Ministerstwo Finansów wprowadza istotne zmiany w przepisach. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od stycznia 2024 roku, do monitorowanego systemu SENT zostaną włączone dodatkowe kategorie odpadów. Wprowadzenie tych zmian ma na celu lepsze zarządzanie i nadzorowanie transportu materiałów potencjalnie niebezpiecznych.

Nowa lista odpadów objętych systemem SENT obejmuje szeroki zakres produktów, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Wszystkie te materiały, ze względu na swoją potencjalną szkodliwość dla środowiska i zdrowia ludzi, będą podlegać szczegółowemu monitorowaniu. Firma wysyłająca te towary będzie musiała zarejestrować przewóz w rejestrze SENT, korzystając z zaawansowanego poziomu dostępu na Platformie PUESC.

W ramach nowych regulacji, monitorowaniu podlegać będzie przewóz 11 rodzajów odpadów, które spełniają określone kryteria wagi lub objętości. Wymagania te dotyczą przesyłek o masie brutto równej lub przekraczającej 1000 kg lub o objętości równej lub przekraczającej 1000 litrów. Wykaz tych towarów, wraz z odpowiednimi kodami, został opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z początku 2020 roku.

Podmioty odpowiedzialne za wysyłkę tych towarów muszą dokonać odpowiednich zgłoszeń w rejestrze SENT, rejestrując się na wymaganym poziomie zaawansowanym na Platformie PUESC. Ministerstwo udostępniło również materiały informacyjne w formie plików PDF, zawierające zasady rejestracji oraz szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania przewozu w systemie SENT.

Warto podkreślić, że pozostałe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z kwietnia 2022 roku nadal obowiązują. Dotyczą one innych rodzajów odpadów, które już wcześniej były objęte obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT. Regulacje te są zgodne z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przemieszczania odpadów.

Podstawę prawną dla nowych przepisów stanowią: Rozporządzenie Ministra Finansów z kwietnia 2022 roku, zmienione rozporządzenie z października 2023 roku, oraz ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z marca 2017 roku.

Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024